Försäljningsvillkor

Följande försäljningsvillkor gäller försäljning till företag.

Priser

Varje vara anges med pris i svenska kronor exklusive 25% moms. TENA äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. Betalningsvillkor Tenanet.se bedriver försäljning mot faktura. Försäljning sker till kommuner och landsting, samt till aktiebolag med kreditbedömning A eller högre. För övriga bolagsformer och stiftelser görs en individuell prövning. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Beställning och orderbekräftelse

Genom köp på tenanet.se så accepterar kunden våra försäljningsvillkor. Orderbekräftelse skickas via e-post.

Leveranser Leverans sker inom Sverige i diskret förpackning. Produkterna levereras inom 2-5 arbetsdagar. Tenanet.se tillämpar DDP. Tenanet.se levererar endast hela kartonger med undantag för TENA Hudvårdsserie och TENA Sensor Wear (TENA Identifi) som kan levereras i innerförpackning. Kundens leveransadress anges separat och behöver inte överstämma med faktureringsadress. Kunden tar själv kontakt med kundservice.se@essity.com om varorna önskas levererade till fler än en leveransadress. Reklamation av transportskada skall ske inom 7 dagar efter leverans. Det är kundens ansvar att kontrollera godset vid mottagandet. Undantag gäller för dolda fel.

Reklamation och återköp

Vid reklamation av produkt på grund av kvalitetsavvikelse skall vår kundservice kontaktas på telefon 031-755 19 16 (vardagar kl 09-12).

Företagsuppgifter

TENA Butiken är ansvarig för att de uppgifter som kunden lämnar till Essity Hygiene and Health AB behandlas enligt gällande datalagstiftning. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att vi lagrar och använder uppgifterna för att fullfölja avtalet. Kunden är införstådd med och samtycker till att TENA Butiken och bolag som ingår i samma koncern behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke via ett mail till kundservice.se@essity.com.

Kundsupport och tillgänglighet

Kundtjänst gällande leveranser E-post: kundservice.se@essity.com . Tel: 031-746 15 00 helgfria vardagar kl 08.00-16.30. Kundtjänst gällande produkter, reklamationer och produktval E-post: tena.nu@essity.com. Tel: 020 – 27 20 20 . Måndag, onsdag, fredag kl 09.00-12.00 Tisdag och torsdag 09.00-14.00.

Force Majeure

TENA Butiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal, om ”force majeure” inträffar. Som force majeure räknas till exempel naturkatastrof, lagändringar, strejk, sabotage, brand eller andra omständigheter som parterna inte råder över. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.